نیروهای اشغالگر 7 فلسطینی در الخلیل را بازداشت کردند

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 7 فلسطینی در شهر الخلیل در کرانه باختری را بازداشت کردند.

به نقل از خبرگزاری /وفا/، نیروهای اشغالگر ضمن یورش به اردوگاه العروب و شهرک حلول در شمال الخلیل و شهرک الظاهریه 7 فلسطینی را بازداشت کردند.