شهر قرداحه به روایت تصاویر

شاهد أيضاً

سالگرد بیرون راندن اشغالگر فرانسوی ….. ملت سوریه در سراسر کشور پیروزی را چشن می گیرند