بازداشت 9 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی 9 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری را بازداشت کردند.

به نقل از خبرگزاری/وفا/، نیروهای اشغالگر ضمن یورش به شهرهای اریحا، رام الله، البیره و شهرک های الخضر در جنوبی بیت لحم و جبع در جنین 9 فلسطینی را بازداشت کردند.