امروز در تاریخ..27 فوریه 2004 – جراحت 24 فلسطینی در یورش نیروهای اشغالگر اسرائیلی به مسجد الاقصی

دمشق -سانا

امروز در تاریخ..

1900 – حزب کارگر انگلیس تاسیس شد

2004 – جراحت 24 فلسطینی در یورش نیروهای اشغالگر اسرائیلی به مسجد الاقصی

2011 – محمد غنوشی نخست وزیر تونس استعفا داد

1902 – جان اشتاین بک ، نویسنده آمریکایی متولد شد

1942 – رابرت گراپس … شیمی دان آمریکایی متولد شد

1936 – ایوان پاولوف … یک پزشک روسی از دنیا رفت

1989 – کنراد لورنز .. دانشمند اتریشی از دنیا رفت

روز ملی در جمهوری دومنیکن