شهادت 5 غیرنظامی و زخمی شدن 13 نفر دیگر درپی انفجار یک مین به جا مانده از تروریست ها در حومه شرقی حماه

حماه – سانا

درپی انفجار یک مین به جا مانده از تروریست ها در حومه شرقی حماه 5  غیرنظامی به شهادت رسیدند و 13 نفر دیگر زخمی شدند.

یک منبع در فرماندهی پلیس حماه به /سانا/ اعلام کرد که درپی انفجار یک مین به جا مانده از تروریست ها در شرق سلیمه در حومه شرقی حماه 5  غیرنظامی به شهادت رسیدند و 13 نفر دیگر زخمی شدند.