تجاوز آمریکا علیه خاک سوریه را به شدت مورد محکومیت سوریه قرار گرفت

شاهد أيضاً

مقاومت فلسطین در پاسخ به تجاوزگری اسرائیل ها  شهرک های اشغالگر  با موشک ها هدف قرار داد

قدس اشغالی – سانا مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات مداوم اسرائیل علیه فلسطینیان ، …