امروز در تاریخ..21 فوریه 1948 – سازمان ملل استقلال لیبی را اعلام کرد

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1948 – سازمان ملل استقلال لیبی را اعلام کرد

1965 / ترور مالکوم ایکس رئیس اتحادیه آفریقا

1965 / فیدل کاسترو شرکت های خصوصی را در کوبا ملی کرد

1972 / ریچارد نیکسون رئیس جمهور ایالات متحده از جمهوری خلق چین بازدید کرد

1794 / آنتونیو لوپز د سانتا آنا ، رئیس جمهور مکزیک متولد شد

1914 / مصطفی امین ، روزنامه نگار و نویسنده مصری متولد شد

1984 / میخائیل شولوخوف ، نویسنده روسی از دنیا رفت