امروز در تاریخ..19 فوریه 2001 – سقوط بازار مالی ترکیه

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1674 – انگلیس و هلند پیمانی صلح امضا کردند

1959 – جمهوری قبرس اعلام شد

2001 – سقوط بازار مالی ترکیه

2008 – فیدل کاسترو استعفای خود را از ریاست کوبا اعلام کرد

1833 – الی دوکمیان ، روزنامه نگار سوئیسی متولد شد

1941 – دیوید گروس. فیزیکدان آمریکایی متولد شد

1951 – آندره ژید ، نویسنده فرانسوی از دنیا رفت

1952 – کنوت هامسون ، نویسنده نروژی از دنیا رفت

روز ارتش در مکزیک