امروز در تاریخ..18 فوریه 1930 – سیاره پلوتو کشف شد

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1913 / ریموند پوانکاره رئیس جمهور فرانسه شد.

1930 / سیاره پلوتو کشف شد

1965 / گامبیا از انگلستان مستقل شد

1978 / ترور وزیر فرهنگ مصر ، نویسنده  يوسف السباعی در قبرس 

1745 / الساندرو ولتا فیزیکدان ایتالیایی متولد شد

1931 / تونی موریسون رمان نویس آمریکایی متولد شد

1967 / رابرت اوپنهایمر فیزیکدان آمریکایی از دنیا رفت

روز استقلال در گامبیا