بیانیه پانزدهمین نشست پایانی کشور‌های ضامن روند آستانه

سوچی-سانا

پانزدهمین نشست بین المللی صلح سوریه، از دیروز با دیدارهای دو جانبه و چند جانبه هیات های مختلف و جلسه عمومی آغاز شد و امروز چهارشنبه به صورت تخصصی در سوچی روسیه ادامه می یابد.

کشورهای ضامن روند آستانه پس از نشست و رایزنی با هیات­‌های سوری جمع بندی خود را در قالب بیانیه‌ای صادر کردند.

مفاد بیانیه مشترک کشورهای ضامن روند آستانه به شرح زیر است:

1- کشورهای ضامن روند آستانه به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه اذعان و بر لزوم احترام به این اصول توسط همه طرف‌ها.

2- تاکید بر حاکمیت سوریه، استقلال و تمامیت ارضی آن و ضرورت مبارزه با تروریسم برای نابودی نهایی گروه‌های تروریستی.

ادامه دارد…