اختتام رقابت قهرمانی تجمع منطقه جنوبی در بازی های دو ومیدانی در سویداء

سویداء-سانا

با مشارکت پیش از 200 بازیکن به نمایندگی از استان های دمشق وریف دمشق وقنیطره ودرعا وسویداء وتیم الجیش امروز در سویداء رقابتهای قهرمانی تجمع منطقه حنوبی در بازیهای دو ومیدانی در رده های نوجوانان وجوانان ومردان اختتام یافت.

ت/م- حسین حبیب

شاهد أيضاً

سوریه در هشت بازی در دوره بازیهای آسیایی ساحلی در تایلند شرکت می کند

دمشق – سانا قهرمانان ورزشی سوریه امید پیروزی بر سختیها وداشتن ثبات واردات دارند تا …