افت 4.8 درصدی اقتصاد ژاپن در 2020

توکیو – سانا

اقتصاد ژاپن در سال 2020 در همه گیری کووید-19، چهار و هشت دهم درصد افت کرد.

به نقل از خبرگزاري فرانسه، بر اساس آمار مقدماتی که دوشنبه از سوی دولت ژاپن منتشر شد، اقتصاد ژاپن در سال 2020 در بحبوحه همه گیری کووید-19، چهار و هشت دهم درصد کاهش پیدا کرد، این نخستین انقباض سالانه اقتصاد ژاپن از سال 2009 است.