جراحت 14 غیر نظامی در پی درگیری های جاری بین نیروهای اشغالگر ترکیه ومزدورانش وشبه نظامیان قسد در مناطق باب ومنبج در حومه حلب

حلب-سانا

امروز در اثر وقوع درگیری بین نیروهای اشغالگر ترکیه ومزدورانش از گروه های تروریستی وشبه نظامیان “قسد” در حومه غربی شهر باب واقع در حومه شمالی حلب 14 غیر نظامی از جمله 5 کودک مجروح شدند.

منابع محلی به خبرنگار سانا گفتند که عصر امروز درگیری های شدید میان نیروهای اشغالگر ترکیه ومزدورانش از یک طرف وشبه نظامیان “قسد” از طرف دیگر صورت گرفته وباعث جراحت 14 غیر نظامی از جمله 5 کودک و3 زن و وقوع خسارات مادی دز منازل اهالی واملاک خصوصی وعمومی در شهر باب وعده ای از روستاها در اطرافش شده است.

در همین راستا منابع محلی به سانا اظهار داشتند که نیروهای اشغالگر آمریکا عده ای از روستاها واقع در اطراف شهر منبج حلب را به توپ بستند وموجب وقوع خسارات مادی دز منازل اهالی واراضی کشاورزی آنان شد.

درگیری های جاری بین شبه نظامیان “قسد” ونیروهای اشغالگر ترکیه ومزدورانش از گروه های تروریستی در حومه های حلب ورقه وحسکه طی ماه های گذشته موجب شهادت وجراحت ده ها نفر غیر نظامی ووقوع خسارات سنگین در املاک خصوصی وعمومی شده است.

شاهد أيضاً

مشاور ویژه ریاست جمهوری: محاصره یک جنگ علیه سوریه به شمار می رود و شکستن آن یکی از ابزارهای دفاعی دولت سوریه است

دمشق – سانا «لونا الشبل» مشاور ویژه ریاست جمهوری تاکید کرد: سفرهای متقابل بین سوریه …