در یک نشست گسترده به ریاست نخست وزیر صورت گرفت؛ تعیین نقش نهادهای مربوطه بخش عمومی و خصوصی برای توسعه بخش صادرات و رفع موانع آن

دمشق – سانا

یک نشست گسترده به ریاست نخست وزیر مهندس حسین عرنوس و با حضور شماری از وزیران و نمایندگان واحدهای صنعتی، کشاورزی و تجاری امروز برگزار شد.

در این نشست نقش نهادهای مربوطه بخش عمومی و خصوصی برای توسعه بخش صادرات و رفع موانع آن تعیین شد و راهکارهای تشویق و سازماندهی بخش صادرات و تأمین زیرساخت های لازم برای آن با توجه به اقدامات یک جانبه تحمیلی اعمال شده علیه سوریه علاوه بر حمایت از تولید در بخشهای مختلف و ارتقای كيفيت كالاهاي تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر بر اهمیت احیای بخش صادرات و ارائه حمایت های لازم از آن برای غلبه بر پیامدهای محاصره اقتصادی تحمیل شده بر ملت سوریه علاوه بر رفع آسیب های وارد شده به فرایند تولید محلی و ارائه حمایت های لازم از کالاهای ساخت سوریه تأکید کرد.

نخست وزیر  همچنین بر اهمیت یکپارچگی تلاش همه طرف های وابسته به فرایند تولید برای افزایش صادرات تاکید کرد.

غياث