مذاکرات سوریه و عراق برای افزایش همکاری ها در زمینه مدیریت منابع آبی

بغداد – سانا

مهدي رشيد الحمدانی وزیر منابع آبی عراق و  صطام جدعان الدندح سفیر سوریه در بغداد  امروز چشم اندازها و راه های تقویت همکاری مشترک بین دو کشور در زمینه مدیریت منابع آبی بررسی کردند.

وزارت منابع آبی عراق در بیانیه ای که خبرنگار سانا در بغداد نسخه ای از آن را دریافت کرد، گفت:  وزیر منابع آبی عراق و سفیر سوریه در بغداد در این دیدار بر اهمیت همکاری و هماهنگی بین دو کشور در شرایط استثنایی مانند کمبود آب و سیل و ادامه برگزاری جلسات کمیته های فنی دوجانبه برای بررسی موضوعات مشترک متعلق به منابع آبی و همکاری در زمینه انجام مطالعات و اجرای پروژه های آب و انتقال تجربیات وابسته به استفاده از آب های زیرزمینی و مبارزه با بیابان زایی تاکید کردند.

غیاث