امروز در تاریخ..27 ژانویه 1926 – “جان بایرد” تلویزیون را اختراع کرد

دمشق- سانا

امروز در تاریخ..

1926 / “جان بایرد” تلویزیون را اختراع کرد

1944 / رفع محاصره لنینگراد

1859 / ویلهلم دوم قیصر آلمان متولد شد

1903 / سر جان اکلس یک فیزیولوژیست استرالیایی متولد شد

1951 / کارل گوستاف امیل مانهرهایم ، رئیس جمهور فنلاند از دنیا رفت

2008 / سوهارتو ، رئیس جمهور اندونزی از دنیا رفت

2010 / هوارد زین ، مورخ آمریکایی از دنیا رفت