امروز در تاریخ..25 ژانویه 1919- تاسیس جامعه ملل

دمشق- سانا

امروز در تاریخ..

1348 / وقوع زلزله در اتریش موجب کشته شدن 5000 نفر شد

1919- تاسیس جامعه ملل

1972 / امضای توافقنامه صلح بین ژاپن و اتحاد جماهیر شوروی

2014 / الجزایر قهرمان مسابقات هندبال آفریقا برای مردان شد

1917 / ایلیا پریگوگین … شیمی دان بلژیکی متولد شد

1928 / ادوارد شواردنادزه ، رئیس جمهور گرجستان متولد شد

2008 / عزیز صدقی، نخست وزیر مصر از دنیا رفت

روز پلیس در مصر