اداره کل هواشناسی کشور: پیش بینی افزایش دمای هوا

دمشق-سانا

اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه پیش بینی کرد: دمای هوا افزایش می یابد.

در این اطلاعیه آمده است: هوا به طور کلی صاف تا کمی ابری اما در ساعات شب بسیار سرد در ارتفاعات کوهستانی خواهد شد.

این اداره نسبت به وقوع پدیده یخزدگی در اغلب نقاط کشور هشدار داد.

این اداره از وزش باد شرقی شمالی شرقی خفیف تا متوسط خبر داد.