شهادت کودک و جوان و زخمی شدن دیگران در حملۀ تروریستی بر مناطق مسکونی در حلب

حلب-سانا

بر اثر حملۀ تروریستی با استفاده از خمپاره های هاون بر مناطق مسکونی / بستان کل اب/ و / تلل/ در استان حلب، کودک و جوان به شهادت رسیدند و 22 دیگر مجروح شدند.

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که تروریست ها خمپاره های هاون را از سمت باب حدید و باب نصر بمباران کردند که تعدادی از آن بر مناطق مسکونی / بستان کا اب/سقوط کردند و در نتیجه کودک و جوان به شهادت رسیدند و 17 دیگر مجروح شدند، در حالی که خمپاره های دیگر بر منطقۀ / تلل/ سقوط کردند و به زخمی شدن 5 شهروند منجر شد.

نیرمین خلیل، هانی طعمه

شاهد أيضاً

ازسرگیری فعالیت 32 نانوایی در حلب که بر اثر تروریسم آسیب دیده بود

حلب – سانا مؤسسه نانوایی های سوریه در استان حلب از فعالیت مجدد 32 نانوایی  …