تقویت روابط اقتصادی، محور نشست مهندس عرنوس با شورای مدیریت اتاق بازرکانی سوریه-ایران است

شاهد أيضاً

رئیس جمهور بشار اسد یک دستور متضمن قانون جدید حمایت از مصرف کننده را صادر کرد

دمشق – سانا رئیس جمهور بشار اسد امروز دستور شماره/8/ سال 2021 متضمن قانون جدید …