هشدار رئیس جمهور چین درباره آغاز دوران جدید جنگ سرد

پکن – سانا

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در نشست مجازی داووس، درباره احتمال وقوع جنگ سرد در جهان هشدار داد.

وی گفت: جهان طی یک قرن دستخوش تغییراتی شده که پیشتر دیده نشده است و اکنون زمان توسعه و تحول اساسی است.

رئیس جمهوری چین گفت: رویکرد نادرست تضاد و تقابل خواه به صورت جنگ سرد، جنگ گرم، جنگ تجاری یا جنگ فناوری؛ سرانجام به منافع همه کشورها لطمه زده و آن را تضعیف خواهد کرد.

شی جین پینگ اظهار داشت: برای حمایت از چند جانبه گرایی در قرن ۲۱، ما باید سنت های خوب را ترویج دهیم، دیدگاه های جدیدی را در پیش بگیریم و به آینده نگاه کنیم.

رئیس جمهور چین  تاکید کرد: مهم است جامعه جهانی به مفهوم همکاری مبتنی بر سود متقابل پایبند باشد و حقوق برابر توسعه را برای همه کشورها تضمین کند. ما باید از رقابت عادلانه حمایت کنیم.