تظاهرات اهالی یمن در محکومیت جنایات آمریکا

صنعا-سانا

صنعا و دیگر استان های یمن شاهد تظاهرات اهالی یمن در اعتراض به جنایات آمریکا در کشورشان، بودند.

به نقل از شبکه المسیره، دهها هزار یمنی امروز در تظاهراتی که در اعتراض به جنایات آمریکا در استان صنعا و دیگر استان ها شرکت کردند.

شرکت کنندگان در تظاهرات موسوم به «تجاوزات و محاصره آمریکا جنایات تروریستی است»، حضور آمریکا در جنگ یمن را محکوم کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار پایان این جنگ شدند.

شهروندان یمنی همچنین جنایت‌های سعودی ـ آمریکایی علیه یمن طی شش سال گذشته را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی‌ها با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا خاطرنشان کردند: به همه اشرار بگویید ما تسلیم تصمیمات آنها نخواهیم شد و هیچ تصمیمی ما را به زانو در نخواهد آورد؛ آمریکا تروریسم و متجاوز است. دلیل این جنگ چیست؛ آمریکا مادر تروریسم است.