یک وبگاه چک: غارت نفت سوریه یک جنایت جنگی و نقض قانون بین المللی است

پراگ-سانا

وبگاه چک “نارودنی نوینی” سرقت نفت سوریه توسط نیروهای اشغالگر آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و یک جنایت جنگی دانست.

این وبگاه گزارش داد: نیروهای اشغالگر آمریکا به صورت غیر قانونی و بدون موافقت دولت سوریه در این کشور حاضر است.

در این وبگاه گزارش شده است: تحمیل کردن  اقدامات اقتصادی اجباری علیه سوریه ملت این کشور را مورد هدف قرار می دهد و مخالف با قوانین بین المللی است.