تاكید نخست وزیر در دیدار با اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی ریف دمشق بر بكارگیری همه ظرفیت ها برای توسعه تولید ملی و بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی و معیشتی

دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر کشورمان امروز با اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی ریف دمشق دیدار و گفتگو کرد.

نخست وزیر در این دیدار تاکید کرد که مرحله کنونی مستلزم تقویت مشارکت بین تیم دولتی و اتحادیه ها و استفاده از تمام  قابلیت های ممکن و تقویت هماهنگی و یکپارچی تلاش برای رسیدن به اهداف مشترک و در راس آن کاهش درد و رنج شهروندان ناشی از محاصره ناعادلانه اقتصادی و تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت های مناسب است.

نخست وزیر در این دیدار همچنین بر بكارگیری همه ظرفیت ها برای توسعه تولید ملی و بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی و معیشتی تاکید کرد.

وزیران اقتصاد و تجارت خارجی، تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندگان و کشاورزی و اصلاح زراعی در این دیدار حضور داشتند.

غیاث