درخواست پاتریارک افرام دوم و شماری از سران کلیساها از جو بایدن برای لغو اقدامات یکجانبه تحمیلی علیه سوریه

دمشق – سانا

اسقف اعظم آگناتیوس افرام دوم سر اسقف انطاکیه و مشرق زمین سریان ارتودکس و رئیس عالی کلیسای سریانی ارتدوکس در جهان از «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا خواست که اقدامات یکجانبه تحمیلی علیه سوریه را که ملت سوریه و روزی آنرا هدف قرار داده است و در سایه کرونا رنج‌های آنان را می‌افزاید، لغو کند.

اسقف اعظم آگناتیوس افرام دوم و شماری از سران کلیساها در نامه ای از بایدن خواست که این اقدامات را لغو کند.

رئیس عالی کلیسای سریانی ارتدوکس تاکید کرد: لغو فوری این اقدامات در سایه کرونا و همزمان با اوضاع دشوار و تبعات ناشی از این اقدامات نامشروع به ویژه بر بخش بهداشت و درمان ، ضروری است.

در این نامه به مواضع گزارشگر ویژه سازمان ملل در دسامبر گذشته مبنی بر اینکه اقدامات تحمیلی علیه سوریه، شرایط سختی برای سوری‌ها در سایه کرونا از طریق محروم کردن آنها از کمک‌های بهداشتی و انسانی شده ، اشاره شده است.

افرام دوم موضعگیری گزارشگر ویژه سازمان ملل را نمایانگر اجماع نزد نهادهای بشردوستانه و سازمان‌های حقوق بشری مبنی بر اینکه اینکه تحریم‌های غیرقانونی علیه غیرنظامیان رنج ملت سوریه را به شکل بی‌سابقه افزایش داده است، دانست.

وی در این نامه از واشنگتن خواست که دست از این اقدامات یکجانبه که با هدف تحقق منافع خود علیه ملت‌ها رخ می‌دهد، بردارد به ویژه که این تحریم‌های ظالمانه تحمیلی علیه سوریه از دلایل آواره شدن بسیاری از سوری‌ها شده است.

همچنین در نامه «افرام دوم» به هشدارهای «دیوید بیزلی» مدیر اجرایی سابق برنامه جهانی غذا سازمان ملل مبنی بر اینکه میلیون‌ها سوری از فشارهای شدید رنج می‌برند، اشاره شده و مجددا تاکید کرده است که اقدامات تحمیلی علیه سوریه بر رنج سوری‌های افزوده است.

غیاث