دکتر جعفری توضیح داد: گروه تروریستی “جبهه النصره” با حمایت رژیم ترکیه به تسلط بر مساحت هایی از استان ادلب و اطراف آن و ربودن غیرنظامیان و استفاده از آنان به عنوان سپرهای انسانی ادامه می دهد

 

 

 

شاهد أيضاً

جوانان سوریه: شرکت در انتخابات دفاع از میهن است