امروز در تاریخ..20 ژانویه 1996 – یاسر عرفات به عنوان رئیس سازمان خودگردان ملی فلسطین انتخاب شد

دمشق- سانا

امروز در تاریخ..

1941 / آغاز اشغال اریتره توسط ایتالیا

1953 / دویت آیزنهاور رئیس جمهور ایالات متحده شد

1961 / جان کندی رئیس جمهور ایالات متحده شد

1977 / جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده شد

2009 / باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده شد

1996 – یاسر عرفات به عنوان رئیس سازمان خودگردان ملی فلسطین انتخاب شد

1775 / آندره ماری آمپر ، فیزیکدان و ریاضیدان فرانسوی متولد شد

2009 / حسین علی محفوظ ، نویسنده و مورخ عراقی از دنیا رفت