وزارت امور خارجه: سوریه اقدامات تجاوزکارانه نیروهای اشغالگر آمریکا در منطقه جزیره را مورد محکومیت قرار می دهد

دمشق-سانا

سوریه اقدامات تجاوزکارانه نیروهای اشغالگر آمریکا در منطقه جزیره را مورد محکومیت قرار داد و خواستار خروج فوری این نیروهای غیر قانونی از خاک سوریه شد و تاکید نمود که این اقدامات نقض صریح قانون بین المللی و تجاوز به و وحدت و سلامت ارضی این کشور محسوب می شود.

در پیام این وزارت به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت در مورد اقدامات تجاوزکارانه نیروهای اشغالگر عترکیه در سوریه، آمده است: سوریه اقدامات تجاوزکارانه نیروهای اشغالگر آمریکا در منطقه جزیره را مورد محکومیت قرار داد.

در این پیام همچنان آمده است: طی سالهای گذشته ، تقریباً هر روز تحرکات تهاجمی نیروهای اشغالگر آمریکا از جمله سرقت سیستماتیک ثروت، غلات، محصولات کشاورزی و نفت از جزیره سوریه، علاوه بر انتقال تجهیزات لجستیکی ، سلاح های مختلف و خودروهای نظامی از عراق به برخی پایگاه های غیرقانونی نیروهای آمریکا در حومه شهر الیعربیه در استان حسکه از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید را رصد کرده ایم.

در این پیام همچنین آمده است: همه این اقدامات تهاجمی به طور روزانه و بدون عیچ توجهی به قطعنامه های شورای امنیت، که همیشه بر لزوم احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه تأکید کردند ،صورت می گرفت.

وزارت امور خارجه و مهاجران تاکید کرد: این تحرکات و رفتارهای تهاجمی نیروهای اشغالگر آمریکا در زمانی اتفاق می افتد که دولت فریبنده دونالد ترامپ که به دنبال ایجاد هرج و مرج سوریه بود و از جنبشهای جدایی طلبانه با هدف تقسیم سوریه و جلوگیری از راه حل سیاسی در آن حمایت می کرد. به پایان می رسد.

 وزارت امور خارجه تأکید کرد که واقعیت های موجود ثابت می کند که آمریکا بدون محدودیت از تروریست ها در سوریه حمایت کرده و برای ایجاد هرج و مرج تلاش کرده است و موانعی برای جلوگیری از ایجاد راه حل سیاسی در سوریه جهت خدمت پروژه صهیونیستی قرار می دهد.

در انتهای این پیام آمده است: سوریه خواستار خروج فوری این نیروهای غیر قانونی از خاک سوریه شد و تاکید نمود که این اقدامات نقض صریح قانون بین المللی و تجاوز به وحدت و سلامت ارضی این کشور محسوب می شود.