بررسی پیشنویس قانون تأسیس انستیتو عالی هنرهای سینمایی در جلسه امروز مجلس خلق

دمشق – سانا

مجلس خلق امروز در سومین جلسه خود از دومین دوره عادی سومین دوره قانونگذاری به ریاست حموده صباغ  رئیس مجلس، پیش نویس قانون ایجاد انستیتو عالی هنرهای سینمایی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

دکتر لبانه مشوح با حضور در این نشست بر اهمیت تاسیس انستیتو عالی هنرهای سینمایی جهت دادن  آموزش مهارت های لازم علمی وعملی به دانش آموزان و رشد توانایی های خلاقانه آنان تا با پیشرفت های فنی و هنری جهانی در زمینه صنعت تولید فیلم همگام شوند.

این نشست که با حضور ملول الحسين وزیر امور مجلس برگزار شد تا ساعت 11 فردا چهارشنبه موکول شد.