كابينه طرح ایجاد بازارهای «الهال» را به تصویب رساند

دمشق – سانا

كابينه امروز با تشکیل نشست هفتگی خود به ریاست حسین عرنوس نخست وزیر طرح ایجاد بازارهای «الهال» در مراکز استان ها را به تصویب رساند که اثر مثبتی بر تامین نیازهای شهروندان با قیمت های مناسب را به همراه خواهد داشت.

کابینه همچنین از وضعیت کشت گندم و اقدامات انجام شده برای تامین آفت کش و ماشین های برداشت از طریق تشویق بخش خصوصی به وارد کردن آن مطلع شد.

کابینه همچنین دو پیشنویس قانون برای افزایش میزان حق الزحمه بازرسان اداره مرکزی نظارت و بازرسی را بررسی کرد.

نخست وزیر بر توزیع عادلانه فرآوردهای نفتی, رعایت زمانبندی جیره بندی برق و تامین سوخت و کود مورد نیاز بخش کشاورزی براساس نیازهای مناطق زراعی تاکید کرد و از وزارت کشاورزی خواست تا بر اجرای پروژه‌های منعقده با سازمان‌های بین‌المللی نظارت کند.

مهندس محمد حسان قطنا, وزیر کشاورزی و اصلاح زراعی اظهار داشت: یک میلیون و 450 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کشت گندم رفت و 92 درصد از طرح کشت گندم انجام شده است.

غیاث