خبرنگار /سانا/ در حسکه: شبه نظامیان (قسد) وابسته به اشغالگران آمریکا برای دومین روز متوالی مانع از ورود کارگران موسسه آب حسکه به محل کارشان در محله “العزیزیه” شدند و سه تن از این کارگران را ربودند