تجمع اهالی الحسکه در اعتراض به ترکیه به خاطر قطع آب و همچنین اقدامات “قسد”

حسکه-سانا

اهالی الحسکه در شمال شرق سوریه امروز  شاهد تجمع بزرگ علیه اقدامات ترکیه و همچنین شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا”قسد” بود.

تجمع کنندگان به قطعی‌های مکرر آب منطقه که به دست ترکیه و تروریست‌ های همسو با آنکارا صورت می‌گیرد و همچنین اقدامات ضد حقوق بشری شبه نظامیان “قسد” اعتراض کردند.

حاضرین در این تجمع پلاکارد هایی در دست داشتند که بر روی آن‌ها نوشته شده بود که ترکیه و شبه نظامیان “قسد” در حال سرقت منابع و ثروت مردم سوریه هستند.

تجمع کنندگان همچنین سکوت بین‌المللی در خصوص ظلم و ستمی که ارتش ترکیه و تروریست‌های همسو یا شبه نظامیان”قسد” در حق مردم الحسکه انجام می‌دهند را محکوم و تأکید کردند که این سکوت موجب افزایش اقدامات غیر قانونی و ارتکاب جنایات علیه اهالی و گرسنگی دادن آن‌ها می‌شود.

غسان الحمود از بزرگان شهر الحسکه در این باره به خبرگزاری سانا گفت آن‌ چه که در این شهر رخ می‌دهد، جنایت علیه بشریت است. 

علی عبدالرحمن وکیل اهل الحسکه نیز گفت که سازمان ملل و شورای امنیت باید با اعزام هیأتی به الحسکه، اقدامات اشغالگران ترکیه و اشغالگران آمریکایی در حق اهالی استان را ثبت کند.

محمود العکله مدیر سازمان آب استان الحسکه نیز گفت که ارتش ترکیه برای هجدهمین بار آب شرب شهر الحسکه را قطع کرده است و نهادهای بین‌المللی باید برای تأمین امنیت ایستگاه پمپاژ آب «علوک» وارد عمل شود.

نور جریش