روحانی: سیاست فشار حداکثری آمریکا صد درصد شکست خورده است

تهران – سانا

حسن روحانی رئیس جمهور ایران با بیان اینکه سیاست فشار حداکثری ترامپ صد درصد شکست خورده است، گفت: صبر مردم، درایت رهبری، تلاش دولت و کمک سایر دستگاه‌ها و قوای دیگر باعث شکست سیاست خصمانه فشار حداکثری ترامپ شد.

روحانی صبح امروز در جلسه هیئت دولت اظهارداشت: در آمریکا بحث پایان یک دولت و آغاز یک دولت جدید مطرح نیست، در آنجا سقوطی همراه با سرافکندگی و رسوایی از سوی کاخ سفید را می بینیم که نشان از این دارد که قلدرمابی، نژادپرستی و بی قانونی در دنیا پایان خوبی نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: در طول سه سال و نیم اخیر علیرغم همه این تحریم ها و فشارها شاهد حرکت باثبات  در اقتصاد کشور هستیم، انتظارات تورمی شرایط دیگری یافته است، مردم افق روشن تری را پیش رو می بینند، اقتصاد با نفت و بدون آن مثبت خواهد بود و  و وضعیت رشد اقتصادی تغییر یافته است.

رئیس جمهور ایران با بیان اینکه سیاست فشار حداکثری ترامپ صد درصد شکست خورده است، گفت: صبر مردم، درایت رهبری، تلاش دولت و کمک سایر دستگاه‌ها و قوای دیگر باعث شکست سیاست خصمانه فشار حداکثری ترامپ شد.