کابینه: طی چند روز آینده وضعیت تامین فرآوردهای نفتی به تدریج بهبود می یابد/کابینه با سازوکار وزارت بهداشت برای وارد کردن واکسن ویروس کرونا موافقت کرد

دمشق – سانا

کابینه تاکید کرد که طی چند روز آینده واقعیت تامین فرآوردهای نفتی با رسیدن محموله های جدیدی تا بازگشت به وضعیت عادی به تدریج بهبود می یابد و نیازهای شهروندان و بخش خدمات از سوخت تامین می شود و ازدحام در پمپ بنزین ها کاهش می یابد.

کابینه امروز با تشکیل نشست هفتگی خود به ریاست مهندس حسین عرنوس نخست وزیر با سازوکار وزارت بهداشت برای وارد کردن واکسن ویروس کرونا موافقت کرد.

کابینه از وزرات اقتصاد و تجارت خارجی خواست تا واقعیت کار سازمان سرمایه گذاری سوریه و نیازهای توسعه آن را بررسی و یک یادداشت درباره آن تدوین کند.

کابینه همچنین در این نشست از وضعیت کشت محصول گندم در استان های کشور و وضعیت شیوع ویروس کرونا مطلع شد و بر ضرورت اجرای اقدامات پیشکیرانه در این زمینه تاکید کرد.