نیروهای اشغالگر آمریکا کامیون ها حامل جو سرقتی را از حسکه به عراق منتقل کردند

حسکه – سانا

نیروهای اشغالگر آمریکا همچنان به سرقت منابع محصولات کشاورزی ادامه می دهند و امروز کامیون ها حامل محصول جو منطقه جزیره را سرقت و از طریق گذرگاه غیر قانونی الولید به شمال عراق انتقال دادند.

منابع محلی به خبرنگار/سانا/ اعلام کردند: نیروهای اشغالگر آمریکا 50 دستگاه کامیون حاوی جو سرقتی را از شهر المالکیه به عراق منتقل کردند.

منابع ادامه دادند: نیروهای اشغالگر آمریکا مدتی قبل نیز مقادیری از گندم را از سیلوی الطویبه و انبارهای شرکت نما دزدیدند.

سرقت نفت و غلات سوریه توسط نیروهای اشغالگر آمریکایی به طور مستمر ادامه دارد که شبه نظامیان “قسد” در این زمینه به آنان کمک می کنند.