امروز در تاریخ.. 25 دسامبر .. روز تولد مسیح پیامبر صلح و دوستی

دمشق- سانا

امروز در تاریخ..

1926 – هیروهیتو امپراطور ژاپن شد

1986 – ربوده شدن هواپیمای عراقی که از عمان به بغداد می رفت 

1869 – شکیب ارسلان نویسنده و متفکر لبنانی متولد شد

1904 – گرهارد هرتزبرگ ، شیمی دان کانادایی متولد شد

2010 – کارلوس آندرس پرز ، رئیس جمهور ونزوئلا از دنیا رفت

روز تولد مسیح پیامبر صلح و دوستی