مراسم روشن کردن چراغ های درخت کریسمس در کلیسای “سيده النياح” در دمشق