سازمان معلولین سوریه /آمال/ در حومه لاذقیه افتتاح شد

سازمان معلولین سوریه /آمال/ در حومه لاذقیه افتتاح شد