برچیدن (غارت) ستون های برق در منطقه راس العین توسط مزدوران اشغالگر ترکیه 

حسكه-سانا

سرقت، غارت و اقدامات جنایتکارانه مزدوران تروریست اشغالگر ترکیه در مناطق حضور آنها همچنان ادامه دارد که بامداد امروز اقدام به برچیدن (غارت) ستون های برق در منطقه راس العین در حومه شمالی حسکه کردند.

منابع محلی در حومه شمالی حسکه به خبرنگار /سانا/ گفتند: مزدوران تروریست اشغالگر ترکیه با برچیدن (غارت) ستون های برق در روستاهای باب الخیر، ام عشبه، داودیه از توابع منطقه راس العین و انتقال به مرزهای ترکیه آن‌ها را به بازرگانان ترکیه می‌فروشند.

منابع مذکور افزودند: نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آن همچنان مرتکب جنایات علیه اهالی می شوند و به تخریب زیرساخت ها و مراکز خدماتی با قصد بیرون راندن اهالی و اسکان خانواده های تروریست ها به جای آنان اقدام می کنند.

ل.ب