چهارمین روز از چهارمین نشست کمیته قانون اساسی سوریه امروز در ژنو با حضور هیأت سوری و هیأت های دیگر برگزار شد

ژنو-سانا

چهارمین روز از چهارمین نشست کمیته قانون اساسی سوریه امروز در ژنو با حضور هیأت سوری و هیأت های دیگر برگزار شد.

گفتنی است که چهارمین نشست کمیته قانون اساسی سوریه روز دوشنبه گذشته شروع شده است و هیات دولتی سوریه طی نشست‌های چهارمین دور از کمیته بررسی قانون اساسی در ژنو بر دو اصل اساسی پرونده انسانی و برداشتن تحریم‌ها از سوریه متمرکز بود.

تعدادی از اعضای هیات دولتی سوریه تاکید کردند که پرونده انسانی مساله‌ای تفکیک ناپذیر است و نباید معیارهای دوگانه بر آن إعمال شود؛ همانند اتفاقی که درخصوص پرونده‌های دیگر رخ داد و بین رنج بخشی از سوری‌ها از بخش دیگر تفاوت قائل شد و از رنج سوری‌ها در داخل و خارج کشور سوء استفاده شد.

این اعضا از جامعه بین الملل نیز خواستند تا به قوانین و منشورهای بین المللی عمل کرده و از سرمایه گذاری در پرونده انسانی در جوانب مختلف آن دست بردارد.