تقویت همکاری فیما بین سوریه وعمان محور تماس تلفنی المقداد و البوسعیدی است

دمشق-سانا

“فیصل المقداد” وزیر امور خارجه کشور از همتای عمانی خود “بدر بن حمد البوسعیدی” تماس تلفنی را تلقی کرد و دو طرف در مورد راه های تقویت همکاری بین دو کشور گفتگو کردند.

 وزیر امور خارجه عمان منصوب کردن المقداد به عنوان وزیر امور خارجه و مقیمان خارج سوریه را تبریک گفت و برایش آرزوی موفقیت کرد.

در این تماس تلفنی راه های تحکیم و تقویت همکاری فیما بین دو کشور و بهبودی شرایط سخت منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دو طرف بر ادامه تلاش های مشترک برای فائق آمدن بر چالش ها و ایجاد راه های حل مشکلات کنونی در منطقه  تاکید کردند.

راما / لینا