ادامه نشست های دوره چهارم کمیته بررسی قانون اساسی در ژنو با حضور هیات ملی

ژنو – سانا

کمیته بررسی قانون اساسی برای دومین روز متوالی به نشست های دوره چهارم خود در مقر سازمان ملل متحد در ژنو با حضور هیات ملی و هیات های دیگر ادامه می دهد.

شایان به ذکر است که دیروز نشست های دوره چهارم کمیته بررسی قانون اساسی در ژنو آغاز به کار کرد.

هیات ملی سوریه در روز اول این نشست ها بر اهمیت مساله بازگشت پناهندگان به عنوان اصل ملی فراگیر تاکید کرد که روی جنبه‌هایی دیگر در راس آن بخش انسانی تاثیر دارد.

هیات ملی همچنین بر اهمیت دست برداشتن برخی کشورها از سیاسی کردن این پرونده و توقف بهره ‌برداری از آن برای دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی به ضرر آوارگان سوری و وضعیت بد معیشتی آنان تاکید کرد.