نانوایی های دمشق… ازدحام رو به کاهش است

نانوایی های دمشق… ازدحام رو به کاهش است

شاهد أيضاً

مرکز فرهنگی روسیه در دمشق میزبان کنسرت ارکستر ناوگان دریای شمال شد

مرکز فرهنگی روسیه در دمشق میزبان کنسرت ارکستر ناوگان دریای شمال شد