عــاجــل شورای علمی فقهی در وزارت اوقاف روز سه شنبه (فردا) 13-4-2021 را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرد

وزارت امور خارجه ونزوئلا ترور دانشمند ایرانی محسن فخری ‌زاده را محکوم کرد

پایتخت ها – سانا

وزارت امور خارجه ونزوئلا ترور دانشمند ایرانی محسن فخری ‌زاده را محکوم کرد.

وزارت خارجه ونزوئلا در این بیانیه از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست به هر وسیله ممکن، به منشور تاسیس سازمان ملل، اصول حقوق بین الملل، امنیت و صلح جهانی احترام بگذارند. 

وزارت امور خارجه ونزوئلا گفت: وحشیگری و ترور را نمی‌توان بر روابط بین المللی تحمیل کرد.

غیاث