مزدوران اشغالگران ترکیه شماری از منازل اهالی در روستای باب الفرج در حومه حسکه را به آتش کشیدند

حسکه – سانا

مزدوران اشغالگران ترکیه در ادامه اقدامات مجرمانه خود علیه اهالی, تعدادی از خانه‌های شهروندان در منطقه ” ابو راسین” واقع در حومه شمال شهر حسکه را به آتش کشیدند.

منابع محلی به خبرنگار سنا گفتند: تروریست ها مزدور اشغالگران ترکیه تعدادی از منازل در روستای “باب  الفرج ” در منطقه ” ابو راسین ” واقع در شمال حسکه را به آتش کشیدند.