ربوده شدن تعدادی از غیرنظامیان توسط شبه نظامیان قسد در حومه حسکه

حسکه-سانا

شبه نظامیان مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا /قسد/ در مناطق تحت کنترل خود در چزیره سوریه اقدامات جنایتکارانه خود را علیه مردم ادامه می دهند، که امروز تعدادی از غیرنظامیان را در حومه حسکه ربودند.

منابع محلی در حومه غربی حسکه به خبرنگار /سانا/ گفتند: گروهی از شبه نظامیان “قسد” مورد حمایت آمریکا امروز به روستاهای تل نصری و تل جمعه واقع در الخابور  یورش بردند و شماری از غیرنظامیان را ربودند و به مکانی نامعلوم انتقال دادند.

منابع محلی با اشاره به وخامت شرایط انسانی در اردوگاه الهول به خبرنگار /سانا/ گفتند: امروز گروهی از شبه نظامیان “قسد” به اردوگاه یورش بردند.  

منابع مذکور افزودند: هنوز دلیل یورش شبه نظامیان “قسد” به این اردوگاه مشخص نیست.

لینا