ریاست شورای وزیران: استخدام 226 نفر از خانواده های شهدای نظامی در وزارت ها و دستگاه‌های دولتی

دمشق-سانا

ریاست شورای وزیران سوریه امروز در بیانیه ای از استخدام 226 نفر از خانواده های شهدای نظامی در دستگاه‌های دولتی خبر داد.

در این بیانیه آمده است: از دو سال تا الآن 4890 نفر از جویندگان کار از خانواده های شهدا در وزارت ها و دستگاه‌های دولتی استخدام شده اند.

ل.ب