رئیس جمهور دکتر “بشار اسد” با صدور سه دستور دکتر «فیصل مقداد» را به عنوان وزیر امور خارجه و مهاجران و دکتر «بشار جعفری» را به عنوان معاون وزیر امور خارجه و مهاجران و سفیر «بسام صباغ» را به عنوان نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در نیویورک منصوب کرد