امروز در تاریخ: 22 نوامبر 1943 – لبنان از فرانسه استقلال یافت

دمشق – سانا

امروز در تاریخ

1574 / کشف جزایر خوان فرناندز در سواحل شیلی.

1914 / نیروهای انگلیسی در جریان جنگ جهانی اول شهر بصره عراق را اشغال کردند.

1943 / لبنان از فرانسه استقلال یافت.

1963 / رئیس جمهور آمریکا جان کندی هنگام بازدید از دالاس ترور شد.

1967 / صدور قطعنامه شماره 242 شورای امنیت سازمان ملل برای خروج اسرائیل از سرزمینهای اشغال شده در سال 1967 از جمله جولان سوریه.

عید ها و مناسبت ها:

روز استقلال در لبنان