نماینده حقوق بشر: تداوم جنایات تروریست های “النصره” در ادلب

ژنو-سانا

نماینده حقوق بشر سازمان ملل گفت: جنایات شدید گروه های تروریستی در ادلب سوریه از جمله آدم ربایی و اعدام اسیران غیر نظامی همچنان ادامه دارد.

راوینا چامداسان در وبگاه الکترونیک خود نوشت: کمیسیون حقوق بشر گزارش های نگران کننده ای حاکی از بازداشت مستمر غیر نظامیان در مناطق تحت سیطره گروه های موسوم به “هیئت آزاد سازی شام” و دیگر گروه های مسلح در ادلب و اعدام آنان را دریافت کرد.

وی افزود: این گروه ها اتهاماتی همچون وابستگی به طرف های مقابل و دیگر اتهامات از جمله تککفیر به آنان نسبت می دهند.

چامداسانی یاد آور شد: قانون بین المللی محاکمه و صدور احکام و نیز اجرای حکم اعدام بدون حکم قضایی را ممنوع کرده است و در غیر اینصورت این اقدامات در قالب جنایات جنگی گنجانده می شود.